1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jako subjektů údajů zpracovává společnost MyMight s.r.o. Italská 1800/35, 120 00 Praha, IČ: 06327931, jakožto správce. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů a dále o vašich právech souvisejících s tímto zpracováním. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s marketingem?

Na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa) pro účely zasílání obchodních nabídek, newsletterů a dalších obchodních sdělení. Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu 3 let, avšak můžete jej kdykoliv odvolat.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v článku 7. – „Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?“

3. Jak zpracováváme vaše osobní údaje v případě, že navštívíte naše webové stránky?

Na našich webových stránkách www.mymight.com zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies (nebo obdobných technologií) a také prostřednictvím kontaktních a poptávkových formulářů.

Prostřednictvím našich kontaktních a poptávkových formulářů na webových stránkách nám můžete zanechat vaše kontaktní údaje, příp. váš vzkaz a my vás následně budeme kontaktovat. Na základě vašeho souhlasu pak budeme zpracovávat vyplněné osobní údaje tak, abychom vás mohli kontaktovat a vyhovět vašim požadavkům. Váš souhlas v takovém případě udělujete na dobu 12 měsíců, pokud není stanoveno v konkrétním případě jinak, a máte právo jej kdykoliv odvolat.

3.1. Zpracování údajů ve formuláři s názvem “Kontaktujte nás“

Vyplněním vašich osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) ve formuláři s názvem „Kontaktujte nás“ souhlasíte s jejich zpracováním ve vámi vyplněném rozsahu a za účelem toho, abychom vás mohli kontaktovat ohledně vašeho projektu/realizace/implementace/nápadu a pomoci vám tak s realizací vašich požadavků. Souhlas v tomto případě udělujete na dobu 3 let a můžete jej kdykoliv odvolat. 

3.2. Zpracování údajů ve formuláři s názvem “Odeslat zprávu“

Vyplněním vašich osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) ve formuláři s názvem „Odeslat zprávu“ souhlasíte s jejich zpracováním ve vámi vyplněném rozsahu a za účelem toho, abychom vás mohli kontaktovat z důvodu vámi vyžádaného školení či konzultace a v případě vašeho zájmu o řešení IoT. Souhlas udělujete na dobu 3 let a můžete jej kdykoliv odvolat. Stanete-li se zákazníkem naší společnosti, budeme moci vaše údaje využívat po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále 5 let od ukončení všech smluvních vztahů mezi vámi a naší společností.

3.3. Zpracování údajů ve formuláři s názvem „Napište nám o svém produktu“

Vyplněním vašich osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail) ve formuláři s názvem „Napište nám o svém produktu“ souhlasíte s jejich zpracováním ve vámi vyplněném rozsahu a za účelem toho, abychom vás mohli kontaktovat v případě, že se vámi zaslané informace o vašem produktu budou obsahově hodit do prezentace v rámci xxxxxxx na webové stránce a v rámci edukativních příspěvků na IoT blogu, a dále za účelem toho, abychom vás ve vybraných případech mohli oslovit s nabídkou spolupráce, natočení podcastu. Souhlas v tomto případě udělujete na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat. 

3.4. Cookies

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítačového zařízení. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web (dále jen „ukládání“).

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, a se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás. Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně.

Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy.

Vzhledem k tomu, že funkční cookies jsou nutná pro správné fungování webových stránek, nelze tyto vypnout. To se však netýká cookies marketingových a statistických, u kterých je možné volbu využívání nastavit prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Detaily“.

Pro zpracování osobních údajů využíváme služeb dalšího zpracovatele, jímž je Google Ireland Limited (Irsko) v rámci služby Google Analytics, který osobní údaje zpracovává na náš pokyn. Detailní informace o službě Google Analytics naleznete na https://policies.google.com/privacy/partners.

Marketingové cookies. V případě, že navštívíte naše webové stránky, zpracováváme na základě vašeho souhlasu údaje o vašem chování na webu, kterými jsou zejména informace o produktech, které si zobrazujete, odkazech, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies, a to za účelem přizpůsobení zobrazovaného obsahu vašim požadavkům. Tento souhlas nám udělíte zaškrtnutím příslušného políčka a můžete jej kdykoliv odvolat. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu maximálně 3 let. 

Statistické cookies. Údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě vámi uděleného souhlasu za účelem: získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit (např. zlepšování našich služeb pro vás, vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu); předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat. Tento souhlas nám udělíte zaškrtnutím příslušného políčka a můžete jej kdykoliv odvolat. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu maximálně 3 let. 

Reklamní cookies. Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje: IP adresa vašeho zařízení (tj., adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet), prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení, adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web. Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě vašeho souhlasu, a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám na webu můžeme zobrazit. Tento souhlas nám udělíte zaškrtnutím příslušného políčka a můžete jej kdykoliv odvolat. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu maximálně 3 let. 

Změna nastavení. V případě, že chcete odvolat váš souhlas s využíváním cookies či změnit nastavení využívání jednotlivých cookies, učiníte tak zde: nastavení cookies

4. Jak zpracováváme vaše osobní údaje jakožto uchazečů o zaměstnání?

V souvislosti s výběrovým řízením zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa), další údaje související s výkonem práce (zejména informace o vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí zkušenosti a reference). Tyto osobní údaje získáváme přímo od vás v rámci výběrového řízení, a to prostřednictvím životopisu, jiné dokumentace a ústního pohovoru. V rámci výběrového řízení zpracováváme osobní údaje pro níže definované účely a také v rozsahu nezbytně nutném k danému účelu zpracování. Osobní údaje zpracováváme na základě právních titulů: v souvislosti s uzavřením smlouvy se subjektem údajů, na základě našich oprávněných zájmů a případně i na základě Vašeho souhlasu. 

4.1. Zpracování vedoucí k uzavření smlouvy – bez vašeho souhlasu

Na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce, a to za účely hodnocení uchazečů o zaměstnání a provedení výběrového řízení. Na základě těchto poskytnutých údajů vás můžeme zvát na pohovory, komunikovat s vámi a posoudit vaši vhodnost na dané volné pracovní místo. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení. V případě, že nám udělíte souhlas k dalšímu zpracování v databázi uchazečů, můžeme tyto údaje zpracovávat po delší dobu.

4.2. Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce, a to za účelem ochrany našich právních nároků. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem podrobněji popsaným v čl. 7. — „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů?“. Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 10 let od skončení výběrového řízení) pro nároky vyplývající nebo související s výběrovým řízením. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

4.3. Zpracování na základě vašeho souhlasu pro účely vedení databáze uchazečů

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce proto, abychom vás mohli případně oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou. Pokud nám souhlas udělíte, budeme tyto údaje zpracovávat maximálně po dobu 3 let od skončení výběrového řízení. V případě neudělení souhlasu budeme tyto údaje zpracovávat pouze do skončení výběrového řízení. Udělený souhlas můžete odvolat, avšak odvoláním souhlasu zároveň není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

5. Jak zpracováváme vaše osobní údaje v knize návštěv?

Všechny budovy naší společnosti jsou zabezpečené. V případě, že tyto budovy navštívíte, vyžadujeme prokázání vaší totožnosti. Získané identifikační údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, tj. pro ochranu osob a majetku. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě předcházení a zabránění vzniku škod. Tyto záznamy uchováváme pouze ve fyzické knize návštěv po dobu 1 roku, přístup k této knize má jen omezený počet osob. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v čl. 6. – „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů?“.

6. Jak zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím našich kamerových systémů?

V prostorách budov naší společnosti jsou umístěny kamerové systémy, pomocí kterých chráníme přístupy do zabezpečených prostorů a dále také osoby, které se v nich nacházejí. Tak činíme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našeho majetku, majetku třetích osob a zajištění bezpečnosti v těchto budovách. Běžné průmyslové kamery se záznamem zpracovávají údaje o vaší podobě, pohybu a jednáních, to vše bez zvuku. Záznam pak ukládáme po omezenou dobu maximálně 14 dnů. K těmto záznamům pak mají přístup pouze zaměstnanci pověřeni kontrolou zabezpečení těchto prostor. V případě zjištěného protiprávního jednání tento záznam ukládáme po dobu nezbytně nutnou k řešení tohoto protiprávního jednání. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v čl. 7. – „Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?“.

7. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na odvolání souhlasu – každý souhlas, který nám udělíte můžete odvolat. Tímto odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Právo na přístup – máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, případně komu je předáváme a kdo další je zpracovává, dále o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace jste se dozvěděli v jednotlivých článcích této Politiky ochrany soukromí. Pokud však máte pochybnosti o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda konkrétní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V rámci tohoto práva nás můžete také požádat o vystavení kopie zpracovávaných osobních údajů. První kopie vám bude vystavena zcela zdarma, za případné další kopie si budeme účtovat poplatek.

Právo na opravu – v případě, že zjistíte, že zpracovávané osobní údaje o vás jsou neúplné nebo nepřesné, máte právo na to, abychom je doplnili či opravili.

Právo na výmaz – v určitých případech máte právo na to, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud nastane některý z těchto důvodů:

Toto právo se však neuplatní ve všech případech. Mezi tyto výjimky patří zpracování osobních údajů, které je nadále nezbytné pro:

Právo na omezení zpracování – toto právo můžete využít v některých případech, kdy můžete požadovat, aby došlo označení vašich osobních údajů a tyto osobní údaje nebyly předmětem dalších operací zpracování, avšak po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit v případech, kdy:

Právo na přenositelnost – v případě, že je zpracování vašich osobních údajů prováděno automatizovaně a na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, máte právo na to, abych vám vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování – v případech, kdy ke zpracování vašich osobních údajů dochází na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku. Tyto údaje přestaneme dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v tomto zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost – pokud uplatníte vaše práva výše uvedenými způsoby, není tím nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, kdy se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Veškerá uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese naší společnosti: Italská 1800/35, 120 00 Praha nebo emailem na: info@mymight.com. Dále můžete proti námi prováděnému zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Předáváme někomu vaše osobní údaje?

Nemáme v úmyslu předávat vaše osobní údaje do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci, vyjma Google Ireland Limited (Irsko), jejíž službu Google Analytics využíváme pro zpracování osobních údajů tak, jak je uvedeno v čl. 3.4.